ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Üyelik Sözleşmesi”) bir tarafta Ayazağa Mah. Cendere Cad. Çakırlar Sokak No:21 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Deniz Reklam Tanıtım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Deniz Reklam”), diğer tarafta www.denizshop.net adresindeki internet sitesi (“Web Sitesi”)’ne üye olan internet kullanıcısı (‘’Üye’’) arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir.

Deniz Reklam ile Üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Deniz Reklam’a ait Web Sitesi’nden Üye’nin faydalanmasına ilişkin şartları ve üyelik ilişkisine ilişkin hak ve borçları düzenler.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, Websitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Deniz Reklam’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, Deniz Reklam tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Deniz Reklam’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Deniz Reklam’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye, Web Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üye’yi bağlayacaktır.

3.4. Üye, Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. Web Sitesi’nde Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üyeler’in kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Deniz Reklam ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı Deniz Reklam’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Üye, Websitesi’nin işleyişini, diğer Üyeler’in ve 3. kişilerin Websitesi’ni kullanmasını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Üye’nin bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, Deniz Reklam, diğer Üyeler ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar Üye tarafından tazmin edilecektir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

3.8. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Deniz Reklam’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Deniz Reklam’ın Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Deniz Reklam’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Deniz Reklam’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. Web Sitesi yazılım ve tasarımı Deniz Reklam’ın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. Websitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Websitesi’ne erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Websitesi’nin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. Deniz Reklam, Üyeler’in kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak korumaktadır. Bu nedenle Deniz Reklam; kişisel veri toplama, kullanma, saklama, transfer ve kişisel veriye erişim konusunda tüm politika ve uygulamaların KVKK hükümleri ile uyumlu olmasını garanti eder. Bu konuda daha detaylı bilgi Web Sitesi içerisinde yer alan Aydınlatma Metnimizde yer almaktadır.

3.13. Deniz Reklam, Web Sitesi’nin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Üye’nin Web Sitesi’ni kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle Deniz Reklam tarafından gönderilmedikçe, Deniz Reklam’ın sorumlu olmayacağını, işbu sebeple Deniz Reklam’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

3.14. Deniz Reklam, Web Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya Deniz Reklam Web Sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. Deniz Reklam, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.16. Üyelik iptali, info@denizshop.net adresine bu hususa ilişkin e-posta gönderilmesi halinde Deniz Reklam tarafından 7 (yedi) iş günü içinde iptal edilecektir. Fakat iptal edilmediği sürece Üyelik devam edecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.17. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda Deniz Reklam kayıt ve belgeleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca münhasır ve yegâne delil hükmündedir.

4. Sözleşmenin Sona Ermesi

Deniz Reklam, üyelik ilişkisini her zaman herhangi bir neden göstermeksizin veya Üye’nin üyelik sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi üzerine tek taraflı olarak sona erdirebilir.

5. Görevli ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabidir. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

6. Yürürlük

İşbu Sözleşme, üyelik süreci tamamlanmadan önce Üye’nin dikkatine sunulmuştur. Üye’nin, üyelik kaydı yapması bu sözleşmede yer alan bütün hükümleri okuduğu ve bu hükümleri kabul ettiği anlamına gelir. Üyelik sözleşmesi üyelik kaydı yapılması ile yürürlüğe girer.

 

 

 

x
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu kapsamda, Deniz Reklam ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin Deniz Reklam tarafından işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlar kapsamında Deniz Reklam’ın sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılmasına onay veriyorum. Gizlilik Politikamız
Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ’nı okudum ve onaylıyorum.
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.