KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Deniz Reklam Tanıtım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Deniz Reklam” ve/veya “Şirket”) olarak, siz müşterilerimizin, üyelerimizin, web sitesi ziyaretçilerimizin www.denizshop.net  web sitemizi (“Web Sitesi’’)ziyaret ederek yapacağınız alışverişleriniz sırasında veya üyelik işlemleriniz sırasında talep edilen kişisel verilerinizin gizliliğinin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunmasına son derece önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde Deniz Reklam ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, Şirketimiz ile Deniz Reklam Web Sitesi’nde sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Deniz Reklam tarafından aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Deniz Reklam tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Deniz Reklam Tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesi

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Deniz Reklam Tarafından İşlenen Kişisel Verileriniz

DenizReklamtarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

·         Kimlik Verileriniz (Adı, Soyadı)

·         İletişim Verileriniz (Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi)

·         Müşteri ve Üye Bilgisi (Kimlik Verileriniz, İletişim Verileriniz, Lokasyon ve İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Şifre)

·         Finansal Verileriniz (Kredi Kartı Bilgisi)

·         Lokasyon ve İşlem Güvenliği Bilgileriniz (Rıza kayıtları, IP adresleri, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi vb.)

·         Talep/Şikayet Yönetim Bilgisi (Kalite, vb. işlemlere dair her türlü talep ve şikayet)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m.5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde, Deniz Reklamtarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • Deniz Reklam Web Sitesini daha kolay kullanılır hale getirmek,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek,
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,
 • Çeşitli raporların, araştırmaların ve/veya sunumların hazırlanması ve sunulması;
 • Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesinin yönetilmesi,

Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m.5/2 kapsamında “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak açık rızanız olmaksızın, Deniz Reklamtarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

 • Satın alma işlemlerinizi sağlama, hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,
 • Başta mesafeli satış sözleşmesi olmak üzere, müşteri ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz, Web Sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığı ile ya da e-posta, çevrimiçi iletişim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, SAP, vb.) üzerinden veya diğer otomatik yöntemlerle veya Mevzuat’a aykırı olmamak kaydıyla Deniz Reklam’ın sözleşmesel ilişkide olduğu tedarikçilerinden alınarak Deniz Reklam tarafından Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Deniz Reklam tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK m.8/1 kapsamında açık rızanız dahilinde, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında açık rızanıza ihtiyaç duyulan hallerde, bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Ayrıca, Deniz Reklam tarafından KVKK m.5/2’de belirtilen ve yukarıda açıklanan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında açık rızanız olmaksızın kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir.

Deniz Reklam, ayrıca, kümüle (toplu) istatistiklerini, kişisel veri içermeyecek şekilde iş ortakları, basın vb. diğer üçüncü taraflar ile paylaşabilmektedir.

Çerezler

Çerezler, Web Sitemiz üzerinden sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca Web Sitemize giriş yaptığınızda kullanılır. Web Sitemizin kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların Web Sitemizin hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca Deniz Reklam kullanabilir; Deniz Reklam diğer tarafların çerezlerine erişemez veya bunları okuyamaz. Ayrıca, Deniz Reklam çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabilir. Bu toplu ve anonim bilgiler Deniz Reklam Web Sitemizin içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

Eğer Web Sitemize kayıtlı bir kullanıcı iseniz (başka bir anlatımla “Üye”), Deniz Reklam oturum açtığınız zaman size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebilir. Bu tür bir çerez sizi tanımlamak için kullanılır ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar.

Eğer sadece göz atmak istiyorsanız, Web Sitemiz üzerinden gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve Web Sitemizin özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarafınıza sunulacak hizmetin aksamaması için tarayıcınızı Deniz Reklam’ın size gönderdiği çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız.

Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için Deniz Reklam SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile kişisel verileriniz, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Deniz Reklam, SSL teknolojisini uyguluyor olsa da bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) web sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel verilerinizi web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Piksel Etiketleri

Web Sitemizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için Web Sitemiz, çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” (bunlara GIF (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir)  kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler Web Sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların Web Sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, Web Sitemizi kullanan üyelerimizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanılmamaktadır.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman cihazınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Deniz Reklam da ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplamaktadır. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Deniz Reklam, düzenleme gereklilikleri uyarınca, Web Sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi, üyelerimizi veya Web Sitesi ziyaretçilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Deniz Reklam, bu gibi bilgileri yalnızca Web Sitemiz içinde izlemekte olup; özellikle Deniz Reklam web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlememektedir.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız.

Bazı e-posta mesajlarımızda, Deniz Reklam web sitesi üzerindeki içeriğe bağlanan link tıklama URL’leri kullanılmaktadır. Bu URL’lerden birini tıkladığınızda, web sitemizdeki hedef sayfaya ulaşmadan önce ayrı bir web sunucusundan geçmektesiniz. Bu link tıklama verileri, belli konulara olan ilgiyi belirlemek ve iletişimimizin etkinliğini ölçmek amacıyla izlenmektedir. Bu şekilde izlenmek istemiyorsanız, e-posta mesajlarından gelen linklere tıklamamalısınız.

Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.denizshop.net adresinden ulaşabileceğiniz sıfatıyla Deniz Reklam Tanıtım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizeşahsen başvuru yaparak, ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile Ayazağa Mah. Cendere Cad. Çakırlar Sokak No:21 Sarıyer/İstanbul adresine zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web site linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Aydınlatma Metni kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Aydınlatma Metninde Değişiklikler

Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Size tavsiyemiz, web sitemizi her ziyaretinizde “KVKK” sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

 

 


x
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu kapsamda, Deniz Reklam ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin Deniz Reklam tarafından işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlar kapsamında Deniz Reklam’ın sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılmasına onay veriyorum. Gizlilik Politikamız
Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ’nı okudum ve onaylıyorum.
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.