KULLANICI SÖZLEŞMESİ

GENEL

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Ayazağa Mah. Cendere Cad. Çakırlar Sokak No:21 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Deniz Reklam Tanıtım ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Deniz Reklam”) ile, Deniz Reklam’a ait www.denizshop.net alan adlı web sitesine (“Site”) üye olarak ve/veya Siteyi görüntüleyerek ve/veya Sitenin avantajlarından faydalanarak bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, tüm hükümleri anladığını ve onayladığını, burada yer alan hükümlere ilişkin hiçbir itirazı olmadığını beyan eden Kullanıcı (“Kullanıcı” ve/veya ‘’Üye’’) arasında elektronik ortamda düzenlenmiştir.

Deniz Reklam ile Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

UYARI

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Sözleşme’nin, Site kullanılmadan önce dikkatli bir şekilde okunması gerekmektedir. Kullanıcı, belirtilen şartların kendisi için uygun olmaması halinde Site’yi kullanmamalıdır.

Site’yi kullanmak ve kişisel bilgilerin yer alacağı formu doldurmak, buradaki şartların peşinen ve itirazsız kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.

Deniz Reklam, dilediği zaman bu Sözleşme’nin içeriğini güncelleme ve/veya değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu sebeple kullanıcılarına Site’ye her girişte bu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Deniz Reklam sorumlu değildir.

İşbu Sözleşme ile belirtilen hususlar dışındaki her türlü sorunuz için;
Sitede yer alan “İletişim” bölümü vasıtasıyla bize sorularınızı info@denizshop.net adresimize iletebilirsiniz.

 

1.       Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de sunulan ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu Sözleşmenin kapsamı; işbu Sözleşme ile, Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin Deniz Reklam tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ürünlere ilişkin olarak Deniz Reklam tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını peşinen kabul ve beyan eder.

2.       Üyelik

2.1. Site üzerinden üye olmadan sipariş verebilme imkanınız bulunmaktadır fakat sipariş vemek için üye olmanız halinde, kayıt esnasında:

·         Bize doğru, tam ve güncel kayıt bilgilerinizi sağlamalısınız;

·         Kullanıcı adı ve şifrenizin güvenliğinden siz sorumlusunuz;

·         Bu bilgileri kullanan siz veya yalnızca sizin tarafından yetkilendirilmiş biri olarak kabul edilecektir;

·         Deniz Reklam tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebeple muhtemel bir müşteri kaydını reddedebilir veya mevcut müşteri kaydını sona erdirebilir;

2.2. Bize sağladığınız bilgilerde bir değişiklik olması halinde, Websitesi’nde yer alan ‘’Hesabım’’ kısmından bilgilerinizi güncellemekle yükümlüsünüz.

2.3 Üyelik iptali, info@denizshop.net adresine bu hususa ilişkin e-posta gönderilmesi halinde Deniz Reklam tarafından 7 (yedi) iş günü içinde iptal edilecektir. Fakat iptal edilinceye kadar Üyelik devam edecektir.

3.       Kullanım Koşulları

Kullanıcı;

3.1. 
Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgileri Siteye kaydetmeyecektir.

3.2. 
Site içeriğini izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalayamayacaktır.

3.3 
Kendisine verilen ya da kendi belirlediği kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından ve bu bilgilerin kendisi dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan kendisi sorumludur. Bu konuda Deniz Reklam’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

3.4. 
Bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanmayacaktır. Aynı şekilde diğer Kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşmayacak, ulaşmaya teşebbüs etmeyecektir. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğün kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder.

3.5. 
Site’nin güvenliğini tehdit edecek faaliyetlerde bulunmayacak, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanmayacak veya kullanmaya teşebbüs etmeyecektir.

3.6. 
Deniz Reklam’ın önceden yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, Kullanıcı bilgilerini, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Deniz Reklam doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen Kullanıcının üyeliği iptal edilir.

3.7. Üye, Site’nin işleyişini, diğer Kullanıcıların ve 3. kişilerin Site’yi kullanımını engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve hareketlerde bulunmayacak, zararlı yazılım, kod ve benzeri unsur kullanmayacaktır. Kullanıcının bu gibi eylem ve harekette bulunması halinde, Deniz Reklam, diğer Kullanıcılar ya da 3. kişiler nezdinde oluşabilecek zararlar Kullanıcı tarafından tazmin edilecektir.

3.8
. Site’yi kullanımı esnasında maruz kalabileceği zararlı yazılım, virüs ve sair unsurlar nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı, işbu zararlı yazılım, virüs ve sair unsur kasıt ve/veya ağır ihmalle Deniz Reklam tarafından gönderilmedikçe, Deniz Reklam’ın sorumlu olmayacağını, işbu sebeple Deniz Reklam’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, kendi sisteminin güvenliğini kendisinin tedarik edeceği virüs ve benzer zararlı yazılımlardan koruma sistemleri ile sağlayacağını peşinen kabul etmiştir.

4.       Hak ve Yükümlülükler

 

4.1.    Üye, internet sitesine üye olurken kendisinden talep edilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde beyan etmekle yükümlüdür. Deniz Reklam Üye tarafından bilgilerin eksik, yanlış veya güncel olmamasından kaynaklı uğrayacağı bütün zararları Üye’den talep edebilir. Üye eksik, yanlış veya güncel olmayan bilgi vermekten ötürü Deniz Reklam’ın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.2.    Üye, internet sitesine giriş için belirlenen şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklayamaz, veremez. Şifre bizzat üye tarafından kullanılabilir. Aksi gibi bir davranış nedeniyle doğabilecek bütün sorumluluk Üye’ye aittir. Üye’nin şifreyi başka kişi veya kuruluşlara açıklaması nedeniyle üçüncü kişilerin ve kamu kurumlarının Deniz Reklam’a karşı herhangi bir iddia ileri sürmeleri halinde Deniz Reklam her türlü tazminat ve sair talepleri için Üye’nin sorumluluğuna gidebilir.

4.3.    Üye, internet sitesini kullanırken en geniş anlamda bütün hukuk kurallarına uyacağını, bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi gibi bir davranışta bütün sorumluluk Üye’ye aittir.

4.4.    Üye, internet sitesini kullanırken kamu düzenini bozucu, suç teşkil eden, Deniz Reklam’ın ve başka kimselerin kişilik hakkını ihlal eden, fikri ve sınai haklarını ihlal eden, kişileri rahatsız eden, taciz eden, yaş, ırk, cinsiyet ve sair şekillerde ayrımcılık yaratan, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını ve hayvan haklarını ihlal eden veya başka kimseleri bu türde fiillere teşvik eden davranışlarda bulunamaz. Üye, internet sitesinden veya Deniz Reklam’ın sunduğu diğer hizmetlerden başka kimselerin yararlanmasını önlemeye zorlaştırmaya yönelik (truva atı, virüs, spam vb.) kullanımlar yapamaz. Üye, internet sitesi üzerinden veya internet sitesinde kendisine sağlanan hizmetleri kullanarak başka kişi ve kuruluşların koruma altında olan bilgilerine verilerine erişmeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacaktır. Aksine bir davranıştan dolayı Deniz Reklam sorumlu tutulamaz.

4.5.    Üye, internet sitesini kullanırken herhangi bir ürün veya hizmete ilişkin tanıtım yapamaz. Üye, Site’ye bıraktığı yorumlarda kendi kişisel görüşlerini açıklar. Üye, internet sitesinde yer alan ürün ve hizmetlerle ilgisi olmayan, ifade özgürlüğünün sınırlarının dışında paylaşımlarda bulunamaz. Üye’nin fikirleri ve açıklamaları Deniz Reklam’ı bağlamaz.

4.6.    Üyelik sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerin herhangi birine aykırı davranıştan doğan hukuki ve cezai sorumluluk yalnızca üyeye aittir. Üye, üyelik ilişkisine aykırı davranışları neticesinde üçüncü kişiler ve kamu kurumları nezdinde Deniz Reklam’a karşı yöneltilecek iddialardan ve sorumluluk taleplerinden Deniz Reklam’ı ari kılacaktır.

4.7.    Deniz Reklam, zaman zaman veya dilediği bir anda, işbu Sözleşme hükümlerini yeniden düzenleyebilir, değiştirebilir veya tamamen veya kısmen bütünleyici düzenlemeler yapabilir.

4.8.    İnternet sitesinin tasarımı, Deniz Reklam markası ve Deniz Reklam’a ait ürünlerde yer alan, marka, logo ve tasarımlar ve internet sitesi üzerinden Üye’ye sunulan hizmetler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku çerçevesinde koruma altındadır.

4.9.    İnternet sitesi üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, Üye’nin siteden yararlanmasının kolaylaştırılması ve kanun hükümleri gereği siteye erişmek için kullanılan İnternet Servis Sağlayıcısının adı ve İnternet Protokol/IP adresi, erişim tarih ve saatleri, internet sitesinde erişilen sayfalar ve internet sitesine bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgiler toplanmaktadır.

4.10.Deniz Reklam, internet sitesinin güvenliği için imkan dahilinde önlemler almıştır. Üye’nin de kullanıcı adı ve şifresi gibi üyelik ilişkisinden kaynaklı erişim bilgilerini güvenlik altına alması, kendisine ait veya kullanımında olan bilişim sistemini yetkin ve doğru araçlarla (güvenlik duvarı, anti-virüs yazılımları vs) koruması gerekmektedir. Üye’nin aksi gibi bir davranışından kaynaklı olarak meydana gelecek zararlardan Deniz Reklam sorumlu tutulamaz.

 

5.       Gizlilik

Deniz Reklam, Kullanıcıların kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK’’) uygun olarak korumaktadır. Bu nedenle Deniz Reklam; kişisel veri toplama, kullanma, saklama, transfer ve kişisel veriye erişim konusunda tüm politika ve uygulamaların KVKK hükümleri ile uyumlu olmasını garanti eder. Bu konuda daha detaylı bilgi için Site içerisinde yer alan Aydınlatma Metnimizi incelemenizi rica ederiz.

6.       Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ve/veya bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme tüm hükümleri ile yürürlüğe girer ve Kullanıcı bu hükümlerle bağlı olur. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7.       Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Deniz Reklam, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Deniz Reklam için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Deniz Reklam’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları (3. kişiler tarafından Deniz Reklam bilişim sistemine girilmesi, bilgisayar virüsü konulması, Site içeriğinin Deniz Reklam’ın bilgisi dışında değiştirilmesi ve kopyalanması vb. gibi internet ortamından doğacak her türlü sorun ve aksaklık dahil), elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Deniz Reklam’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.       Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde tarafların hukuki statülerine göre ilgili kanun hükümlerinde belirlenen mahkemeler yetkilidir.

9.       Feragat

Deniz Reklam’ın Sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

10.   Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Kullanıcının üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, Kullanıcının üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

11.   Tebligat Adresleri

Kullanıcının Siteye bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak yapılacak her türlü bildirimin, elektronik postanın Deniz Reklam tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

12.   Son Hüküm

Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve garanti eder.

 

 

 

 

 

x
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım. Bu kapsamda, Deniz Reklam ile paylaşmış olduğum kişisel verilerimin Deniz Reklam tarafından işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlar kapsamında Deniz Reklam’ın sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarılmasına onay veriyorum. Gizlilik Politikamız
Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ’nı okudum ve onaylıyorum.
E-Bülten
İndirimli ürünler ve fırsatlardan ilk önce siz haberdar olmak istermisiniz?
softtr® | Profesyonel E-Ticaret Sistemleri ile hazırlanmıştır.